Mindfulness – hyväksyvä, tietoinen läsnäolo

Mindfulness – hyväksyvä, tietoinen läsnäolo

Mindfulness on yksi psykoterapian sovelluksista, ja sitä käytetään esimerkiksi toistuvan masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden sekä kroonisten kipujen kanssa työskenneltäessä.

Mindfulness eli hyväksyvä, tietoinen läsnäolo tarkoittaa tietoista läsnäoloa nykyhetkessä. Se on tila, joka sallii ja hyväksyy kaikki tuntemukset sellaisina kuin ne ovat. Meillä ihmisillä on taipumus juuttua vatvomaan ja murehtimaan menneitä ja tulevia asioita. Kun alkaa havainnoida tietoisesti – ikään kuin ulkopuolelta – asioita ja ajatusmallejaan, voi jatkuva ajatusten vatvominen vähentyä. Tämä puolestaan antaa tilaa ja mahdollisuuden lempeyden, hyväksynnän ja arvostelemattomuuden kasvulle.

Psykoterapiassa menetelmää voidaan käyttää asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.