Kognitiivinen psykoterapia

Asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Terapeutti auttaa asiakasta oivaltamaan sekä ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja siten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä.

Lue lisää

Mindfulness – hyväksyvä, tietoinen läsnäolo

Mindfulness eli hyväksyvä, tietoinen läsnäolo tarkoittaa tietoista läsnäoloa nykyhetkessä. Se on tila, joka sallii ja hyväksyy kaikki tuntemukset sellaisina kuin ne ovat.
Psykoterapiassa menetelmää voidaan käyttää asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Lue lisää

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Hevostoiminnalla on yhtymäkohtia Mindfulnessin kanssa. Hevosen läsnäolo sekä työskentely talliympäristössä pitävät meidät kuin huomaamatta tässä hetkessä. Voimme antaa menneisyyden unohtua hetkeksi ja olla pohtimatta tulevaisuuden haasteita:
olla tässä ja nyt!

Lue lisää

Työskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus.

Tina Finne

Kognitiivinen psykoterapeutti YET

Olen Valviran ja Kelan hyväksymä kognitiivinen ylemmän erityistason psykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja. Mielenterveys- ja terapiatyöstä minulla on kahdenkymmenen vuoden monipuolinen työkokemus.
Kohderyhmäni ovat aikuisasiakkaat.

Lue lisää